Voorwaarden

Voorwaarden Joint he Stars (HNS Referral Bonus)

 • Alle medewerkers van HEINEKEN Global, HEINEKEN Nederland (HNL), HEINEKEN Nederland Supply (HNS) en Vrumona tot en met functiegroep 30 komen in aanmerking voor de beloning, met uitzondering van HR People Business Partners & Support en alle andere medewerkers voor wie wervingsinspanningen binnen het kader van hun functie vallen. Managers komen niet in aanmerking indien het een werving voor de eigen afdeling betreft of betrokken zijn bij het selectieproces.
 • De beloning geldt voor vacatures binnen HNS, waarvan de interne sollicitatieprocedure is afgerond en de vacature formeel is opengesteld voor externe werving. Vacatures voor stagiaires vallen niet onder deze regeling.
 • Voor iedere aangedragen kandidaat die wordt aangenomen wordt een beloning toegekend. De beloning bedraagt € 2.500,- bruto en wordt toegekend wanneer de nieuwe medewerker de proeftijd met succes heeft afgerond.
 • De regeling geldt alleen voor het aandragen van nieuwe (externe) kandidaten en is niet van toepassing op kandidaten die reeds bij HEINEKEN werkzaam zijn als uitzendkracht (via o.a. Adecco), stagiaire of als externe voor HEINEKEN werken. Medewerkers die reeds werkzaam zijn bij andere OpCos zijn eveneens uitgesloten.
 • Indien een kandidaat door meerdere medewerkers wordt geïntroduceerd, wordt de beloning toegekend aan de persoon die de kandidaat als eerste bij HEINEKEN heeft geïntroduceerd.
 • In geval van twijfel beslist de HR People Business Partner of een medewerker al dan niet in aanmerking komt voor de beloning.
 • Deze regeling gaat in op 20 april 2022 en loopt door totdat HNS besluit de bonusregeling te stoppen.

Werkwijze

De te volgen werkwijze en spelregels zijn als volgt:

 1. De kandidaat solliciteert via Heineken | Join The Stars. Bij de online in te vullen aanmelding heeft de kandidaat de optie om aan te geven of hij/zij door een medewerker van HEINEKEN is getipt. De kandidaat kan ook solliciteren via Careers at HEINEKEN (theheinekencompany.com). Bij de online in te vullen vragenlijst heeft de kandidaat de optie om aan te geven of hij/zij door een medewerker van HEINEKEN op de desbetreffende vacature is gewezen.
 2. De aangedragen kandidaat dient de naam van de betreffende medewerker in te vullen in het desbetreffende invulveld.

Spelregels

 1. De verantwoordelijkheid ligt bij de kandidaat om in de aanmelding/vragenlijst de referrer op een juiste manier in te vullen/aan te geven.
 2. Indien er van bovengenoemde werkwijze wordt afgeweken dan dient dit via de HR People Business Partner te lopen in overleg met Recruitment.

Financiële afhandeling

De aanbrengbonus wordt met het salaris belast. Het salaris van de werknemer is bepalend voor de af te dragen belasting.